Typ een tekst om te zoeken.

 

Meest gezocht


Mijn profiel

U vindt hier uw persoonsgegevens en contactgegevens. Laat hier ook uw e-mailadres achter voor digitale communicatie.
Bekijk uw profiel.


Pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill in het kort.
Bekijk uw pensioenregeling.


Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over uw pensioen.
Bekijk uw pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds Cargill.
Nieuws lezen.


Pensioenplanner

Plan uw pensioen met de pensioenplanner.
Ga naar de pensioenplanner.

Zoeken

Opbouwpercentage

U bouwt jaarlijks pensioen op over een deel van het salaris dat u in datzelfde jaar ontvangt. Dat deel is de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris minus de franchise. Over die franchise vindt geen pensioenopbouw plaats.

Dit heeft te maken met het feit dat u later ook een AOW-uitkering ontvangt. Daar houden we bij de pensioenopbouw al rekening mee. In 2019 is de franchise € 13.785. Dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Het percentage waarmee u jaarlijks pensioen opbouwt in uw pensioenregeling is in 2019 1,687%. De hoogte van uw jaarlijkse pensioenopbouw kan wijzigen als blijkt dat de premie niet toereikend is.

Voorbeeld 2019  
Pensioengevend salaris € 53.154
Franchise € 13.785
Pensioengrondslag € 30.000

 

Bruto pensioen
De pensioenopbouw in dit jaar is dan 1,687% van € 30.000 = € 506,10. Dit is het bruto pensioen dat u vanaf uw 68ste jaarlijks ontvangt. Stel dat u veertig jaar pensioen opbouwt in onze pensioenregeling en stel dat uw salaris en de franchise* in die periode niet veranderen. Dan kunt u in de komende veertig jaar 40 x € 506,10 = € 20.244 aan jaarlijks ouderdomspensioen opbouwen. Het ouderdomspensioen kan nog worden verhoogd of verlaagd maar dat hangt af van hoe het fonds er financieel voor staat.

De hoogte van het partnerpensioen dat u opbouwt, is 70% van het ouderdomspensioen. In dit voorbeeld is dat € 354,27 bruto per jaar.

* Uw werkgever kan een andere franchise hanteren. Deze informatie vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht.