Typ een tekst om te zoeken.

 

Meest gezocht


Mijn profiel

U vindt hier uw persoonsgegevens en contactgegevens. Laat hier ook uw e-mailadres achter voor digitale communicatie.
Bekijk uw profiel.


Pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill in het kort.
Bekijk uw pensioenregeling.


Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over uw pensioen.
Bekijk uw pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds Cargill.
Nieuws lezen.


Pensioenplanner

Plan uw pensioen met de pensioenplanner.
Ga naar de pensioenplanner.

Zoeken

Hoe belegt Pensioenfonds Cargill?

28-06-2017

Onder de deelnemers van Pensioenfonds Cargill leven veel vragen over pensioen. Dat bleek uit het onderzoek dat in de zomer van 2016 werd gehouden. We willen proberen deze vragen te beantwoorden door ze op de website te behandelen. Het onderstaande artikel geeft antwoord op de vraag: waarom en hoe belegt het pensioenfonds?

Uw werkgever betaalt elk jaar premie voor uw pensioenopbouw van dat jaar, maar vraagt aan u een eigen bijdrage. Hoeveel u precies bijdraagt aan uw eigen pensioenopbouw vindt u op uw loonstrook.

Met het premiegeld dat binnenkomt, moet het bestuur van Pensioenfonds Cargill vier doelen zien te bereiken:

 • Voldoen aan alle pensioentoezeggingen (met andere woorden: alle beloofde pensioenen nu en in de toekomst kunnen uitbetalen);
 • Toeslag verlenen (ook wel indexeren genoemd): het pensioenfonds heeft de ambitie om 50% van de prijsstijgingen te compenseren door een verhoging van de ingegane pensioenen en opgebouwde rechten van gewezen deelnemers;
 • Een buffer aanleggen om schommelingen op de financiële markten en veranderingen in de gemiddelde levensduur van deelnemers te kunnen opvangen.
 • De vermogensbeheerkosten te betalen

Waarom beleggen?

Om deze vier doelen te bereiken, moet het kapitaal van het fonds aangroeien. Door al het geld in oude sokken te bewaren, groeit het kapitaal zeker niet genoeg om de doelen te halen. Dit gaat ook op als we het geld op een bank zetten. Het bestuur van het pensioenfonds moet dus wel enig risico nemen om genoeg extra rendement te behalen. Daarom belegt het fonds. Dat geldt trouwens voor alle pensioenfondsen in Nederland.

Risico

Het nemen van risico houdt natuurlijk altijd ook onzekerheid in. Daarom wordt niet meer risico genomen dan nodig. In grote lijnen kunnen we stellen dat Pensioenfonds Cargill voor 70% nagenoeg risicovrij belegt. Dat gebeurt dan vooral in Nederlandse en Duitse staatsobligaties en sinds kort ook in Nederlandse hypotheken. De andere 30% zijn risicodragende beleggingen. Dan hebben we het over wereldwijde aandelen. Hier moet het meeste rendement vandaan komen.

Het halen van rendement gaat ons goed af. Maar bij de risicovrije beleggingen is het fonds erg gevoelig voor de stand van de rente. Daar hebben we als pensioenfonds de afgelopen jaren last van gehad. Zoals heel veel andere pensioenfondsen in Nederland daar ook van last van hebben gehad. En vaak nog steeds hebben.  

Beleggingscommissie

Om dit allemaal in goede banen te leiden is er bij het fonds een beleggingscommissie ingesteld. Deze commissie adviseert het bestuur over het te voeren beleid. De beleggingscommissie werkt nauw samen met een vermogensbeheerder. Een vermogensbeheerder (of investment manager) is een gespecialiseerde organisatie die het vermogen belegt voor derden.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Pensioenfonds Cargill gelooft sterk in het samengaan van financieel en maatschappelijk rendement van beleggingen. Het fonds wil graag door middel van investeringen in zorgvuldig geselecteerde ondernemingen een positieve bijdrage leveren op het gebied van mens, milieu en maatschappij. Daarom heeft Pensioenfonds Cargill een verantwoord beleggingsbeleid geformuleerd. Verantwoord beleggen gebeurt op basis van de door de Verenigde Naties gesteunde Principles for Responsible Investment. Het PRI initiatief is een wereldwijd netwerk van meer dan 1200 institutionele beleggers, banken en vermogensbeheerders, die samen optrekken om verantwoord beleggen verder te ontwikkelen. 

Vier pijlers
Het fonds hanteert vier pijlers om verantwoord beleggen tot uitvoering te brengen, namelijk:

 • Actief aandeelhouderschap: De vermogensbeheerder stemt namens het fonds op aandeelhoudersvergaderingen en gaat waar nodig met de onderneming in gesprek over economische en ESG-factoren. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kan worden overgegaan tot uitsluiting van een onderneming.
 • ESG-integratie: het toepassen van criteria voor milieu-, sociaal- en goed bestuur beleid.
 • Uitsluiting: er wordt niet belegd in bedrijven of landen die niet in overeenstemming met internationale verdragen handelen.
 • Thematische beleggingen: bij thematisch beleggen worden investeringsmogelijkheden in kaart gebracht die zowel vanuit rendementsperspectief als vanuit ESG motief interessant zijn.

  Hoe verder?

  In volgende artikelen zullen we ingaan op de systematiek rond verhogen/verlagen. En op de vraag: welke keuzemogelijkheden heb ik als ik met pensioen ga? Wat kan ik allemaal met mijn pensioen doen en wat gebeurt er als ik eerder wil stoppen met werken?