Typ een tekst om te zoeken.

 

Meest gezocht


Mijn profiel

U vindt hier uw persoonsgegevens en contactgegevens. Laat hier ook uw e-mailadres achter voor digitale communicatie.
Bekijk uw profiel.


Pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill in het kort.
Bekijk uw pensioenregeling.


Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over uw pensioen.
Bekijk uw pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds Cargill.
Nieuws lezen.


Pensioenplanner

Plan uw pensioen met de pensioenplanner.
Ga naar de pensioenplanner.

Zoeken

Wat kiest u: een stabiel of een variabel pensioen?

15-04-2019

Doet u mee aan de beschikbare premieregeling van Pensioenfonds Cargill? Of heeft u meegedaan met de oude beschikare premieregeling? Dan bouwt u pensioenkapitaal (DC-kapitaal) op. Op het moment dat u met pensioen gaat, koopt u met dat kapitaal een levenslange pensioenuitkering in. U krijgt dan elke maand een stabiel pensioen. Zo werkt het al jaren.

Maar tegenwoordig kunt u het inkopen van uw pensioen ook anders aanpakken. U kiest dan niet voor een stabiel, maar voor een variabel pensioen. U krijgt dus meer mogelijkheden. Niet alleen op het moment dat u met pensioen gaat, maar ook al eerder. Met een variabel pensioen kiest u voor iets meer risico. Maar u kiest ook voor een grotere kans op een hoger pensioen.

Waarom deze nieuwe keuzemogelijkheid?

Tot nu toe was er weinig te kiezen. Wie met pensioen ging, kocht met het pensioenkapitaal een stabiel pensioen in. Dat kon bij Pensioenfonds Cargill of bij een (pensioen)verzekeraar. Hoe hoog de maandelijkse pensioenuitkering ging worden, wist je vooraf niet. Dat was (en is) namelijk van een aantal dingen afhankelijk. Onder andere van de rentestand op dát moment. Hoe hoger de rente, hoe hoger het pensioen dat je kon kopen. Maar dus ook: hoe lager de rente, hoe lager het pensioen dat je kon kopen.

De laatste jaren staat de rente erg laag. Dat is dus heel ongunstig als u met pensioen gaat. Een lage rente betekent immers een laag (stabiel) pensioen. Daarom kunt u nu ook voor een  variabel pensioen kiezen. Bij een variabel pensioen is de invloed van de lage rente minder groot.

Verschillen tussen stabiel en variabel pensioen

Een variabel pensioen biedt kans op een hoger pensioen. Maar de hoogte kan elk jaar anders zijn. Bij uw pensionering koopt u voor één jaar een uitkering in. Met de rest van uw kapitaal blijft u doorbeleggen. Vervolgens koopt u elk jaar opnieuw een uitkering in. De hoogte van die uitkering is elk jaar anders; dat is afhankelijk van de beleggingsresultaten. Soms is uw pensioen dan hoger dan een stabiel pensioen, maar misschien ook weleens lager. Dat maakt de keuze voor een stabiel of een variabel pensioen heel persoonlijk. De ene persoon wil nu eenmaal meer risico nemen dan de ander. Ook als het om pensioen gaat.

Bij een stabiel pensioen weet u waar u aan toe bent. U weet welk bedrag u de rest van uw leven elke maand krijgt. Dit geeft u zekerheid. U bent niet afhankelijk van schommelende beleggingsresultaten of rente, want u spreekt een stabiele uitkering af met uw pensioenfonds of verzekeraar. Maar let op, ook een stabiel pensioen is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. Ook met een stabiel pensioen is er kans op toeslag en korten. 

Keuzemoment

Zolang u nog pensioenkapitaal opbouwt, kunt u zelf uw keuze aangeven voor een stabiel of variabel pensioen. Dit doet u via de Profielwijzer op uw persoonlijke pagina op de website van Pensioenfonds Cargill. Tot uw pensioendatum kunt u altijd een andere keuze maken (switchen).

De (voorlopige) keuze die u maakt, is wel heel belangrijk. Kiest u voor een stabiel pensioen? Dan passen wij uw beleggingen daarop aan. Zo sluiten uw beleggingen perfect aan op de keuze die u straks maakt. Als u voor een variabel pensioen kiest, passen wij uw beleggingen natuurlijk ook aan.
Op het moment dat u met pensioen gaat maakt u een definitieve keuze voor een stabiel of variabel pensioen.

Stabiel of variabel: niet voor uw complete pensioen

Uw keuze tussen een stabiel en een variabel pensioen geldt alleen voor het pensioen uit de beschikbare-premieregeling (uw DC-kapitaal).

Uw eventuele pensioen in de middelloonregeling is een stabiel pensioen.

Wat zijn de verschillen?

Stabiel pensioen Variabel pensioen
U mag met uw opgebouwde kapitaal een stabiel pensioen aankopen bij Pensioenfonds Cargill. Maar u mag er ook voor kiezen om met uw opgebouwde kapitaal een stabiel pensioen aan te kopen bij een pensioenaanbieder (verzekeraar) van uw keuze. U kunt met uw opgebouwde pensioenkapitaal geen variabel pensioen aankopen bij Pensioenfonds Cargill. Als u kiest voor een variabel pensioen moet u dat aankopen bij een andere pensioenaanbieder (verzekeraar).
De rest van uw leven hetzelfde pensioen. Elk jaar meer of minder pensioen.
Als de rente op de pensioendatum laag is, zit u vast aan een relatief laag pensioen. Als de rente op de pensioendatum laag is, zit u niet vast aan een relatief laag pensioen.
Het pensioen stijgt niet als het goed gaat met de beurs. Maar het daalt ook niet als de beurskoersen zakken. Het pensioen stijgt als het goed gaat met de beurs. Maar het daalt als de beurskoersen zakken.
Het pensioen stijgt niet als de prijzen stijgen. Elke prijsstijging betekent dus dat u minder kunt kopen (koopkrachtverlies). Hoe langer u leeft, hoe groter dit effect. Het pensioen kan elk jaar hoger of lager zijn dan de prijsstijgingen. Dus uw koopkracht kan het ene jaar toenemen, maar een jaar later ook lager zijn.
Het pensioen stijgt niet als de marktrente tussentijds stijgt. Het pensioen kan stijgen als de marktrente stijgt. Maar andersom geldt ook: als de marktrente daalt, kan het pensioen ook dalen.
Het maakt niet uit hoe oud inwoners van Nederland gemiddeld worden. U krijgt tijdens uw hele pensionering hetzelfde bedrag. Maar let op, ook een stabiel pensioen is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. Ook met een stabiel pensioen is er kans op toeslag en korten.  Het maakt wel uit hoe oud inwoners van Nederland gemiddeld worden. Gaat de gemiddelde leeftijd omhoog? Dan kunt u minder pensioen krijgen.
Naar verwachting lager dan een variabel pensioen, gemiddeld genomen. Naar verwachting hoger dan een stabiel pensioen, gemiddeld genomen.

Snelle test

Geef antwoord op de volgende vragen om snel te testen wat bij u past:

  • Wil ik méér beleggingsrisico lopen in ruil voor een verwacht hoger pensioen?
  • Kan ik nog rondkomen als ik een jaar lang (veel) minder pensioen krijg?
  • Slaap ik nog steeds goed als mijn beleggingen (tijdelijk) tegenvallen?

Gaf u 3x ‘ja’ als antwoord? Dan is een variabel pensioen echt iets voor u. Maar bij 3x ‘nee’ kunt u beter voor een stabiel pensioen kiezen!

Meer weten?

Ga dan naar de speciale pagina op onze website: Wilt u een stabiel of variabel pensioen?