Type een tekst om te zoeken.
Zoeken

Waardeoverdracht weer mogelijk

16-05-2018

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds Cargill ligt weer boven de 100%, namelijk 100,1%. Dit betekent dat op dit moment de aanvragen voor waardeoverdracht weer in behandeling worden genomen.

Wat is waardeoverdracht?
Heeft u via uw vorige werkgever ook een pensioen opgebouwd? Dan kunt u dit opgebouwde pensioen meenemen naar Pensioenfonds Cargill. Dit 'meenemen' van uw eerder opgebouwde pensioenen noemen we waardeoverdracht.