Type een tekst om te zoeken.
Zoeken

Nieuwe wetgeving bescherming persoonsgegevens

28-05-2018

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Beide regelingen gaan over het verzamelen, verwerken en beheren van persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 voldoet Pensioenfonds Cargill aan de eisen van de AVG.

Wat verandert er met de invoering van de AVG?
De AVG zorgt onder andere voor de versterking en uitbreiding van uw privacyrechten. Daarnaast krijgen organisaties zoals het pensioenfonds, die persoonsgegevens verwerken, meer verplichtingen.

Wat betekent de nieuwe privacywet voor u?
In onze privacyverklaring vindt u een toelichting over de manier waarop wij met privacy omgaan.

Meer informatie over de AVG?
Algemene informatie over de AVG vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.