Typ een tekst om te zoeken.

 

Meest gezocht


Mijn profiel

U vindt hier uw persoonsgegevens en contactgegevens. Laat hier ook uw e-mailadres achter voor digitale communicatie.
Bekijk uw profiel.


Pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill in het kort.
Bekijk uw pensioenregeling.


Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over uw pensioen.
Bekijk uw pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds Cargill.
Nieuws lezen.


Pensioenplanner

Plan uw pensioen met de pensioenplanner.
Ga naar de pensioenplanner.

Zoeken

Hoe bouw ik pensioen op?

29-03-2017

Onder de deelnemers van Pensioenfonds Cargill leven veel vragen over pensioen. Dat bleek uit het onderzoek dat in de zomer van 2016 werd gehouden. We willen proberen deze vragen te beantwoorden door ze op de website te behandelen. Vorige keer gaven we antwoord op de vraag: wat doet het pensioenfonds nu eigenlijk precies? Het onderstaande artikel geeft antwoord op de vraag: hoe bouw ik pensioen op?  

Pensioen in Nederland kent drie pijlers.

  1. De AOW-uitkering van de overheid is een soort basisinkomen voor ouderen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de AOW namens de overheid. Kijk voor meer informatie www.svb.nl/aow
  2. Het pensioen dat u bij uw werkgever opbouwt. Ruim negentig procent van de werknemers in Nederland doet dit (meestal is dit verplicht).
  3. Privé voorzieningen, zoals koopsommen voor lijfrenten of spaar- en beleggingsproducten, als aanvulling op de eerste twee pijlers.

In dit artikel gaat het over de tweede pijler: het pensioen dat u bij uw werkgever Cargill opbouwt.

Middelloon

Over uw brutosalaris tot € 70.481 (bedrag voor 2017) bouwt u ieder jaar bij ons een stukje van uw pensioen op. Uw pensioen is de optelsom van al die stukjes. Dit heet de middelloonregeling. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft.

U bouwt dus jaarlijks een deel van uw pensioen op. Dat doet u niet over uw hele brutosalaris. Heeft u bijvoorbeeld een fulltime baan, dan bouwt u in 2017 over € 13.123 geen pensioen op. Dit wordt wel drempelbedrag of franchise genoemd. U bouwt hierover geen pensioen op omdat u later immers ook nog AOW krijgt.

Uw brutosalaris min de franchise wordt de pensioengrondslag genoemd. Over deze pensioengrondslag bouwt u jaarlijks 1,875% pensioen op.

Een voorbeeld

  • Brutosalaris: 43.123
  • Franchise: 13.123
  • Pensioengrondslag: 30.000

De pensioenaangroei bedraagt in dit jaar dan 1,875% van € 30.000 = € 562,50.
Dit is dan het bruto pensioen dat u vanaf uw 67ste jaarlijks ontvangt. Stel dat dit het eerste jaar is waarin u pensioen opbouwt en dat er de komende veertig jaar helemaal niets wijzigt in deze situatie (wat uiteraard niet het geval zal zijn).

Dan kunt u in de komende veertig jaar 40 x € 562,50 = € 22.500 aan jaarlijks pensioen opbouwen. Hier komt dan nog AOW bij.

Beschikbare premieregeling

Met de beschikbare premieregeling bouwt u vanaf 2017 pensioen op over uw salarisdeel tussen € 70.481 en € 103.317. Deze € 103.317 is het maximumbedrag waarover in Nederland (‘fiscaal vriendelijk’) pensioen mag worden opgebouwd. Dit bedrag kan jaarlijks worden aangepast door de overheid.

Voor uw pensioenopbouw in de beschikbare premieregeling stellen wij elke maand de premie vast. Die is afhankelijk van uw leeftijd. De premies worden voor u belegd en vormen op uw pensioendatum uw pensioenkapitaal. Met het opgebouwde kapitaal koopt u een ouderdoms- en partnerpensioen als u met pensioen gaat. Deze pensioenuitkering komt dan bij de pensioenuitkering die u vanuit de middelloonregeling ontvangt.  

U en uw werkgever betalen allebei voor uw pensioen

Uw werkgever betaalt elk jaar premie voor uw pensioen maar vraagt aan u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage bedraagt 3,5% van de pensioengrondslag voor het gedeelte van het pensioengevend salaris dat lager is dan € 50.828. Voor het gedeelte van het pensioengevend salaris dat uitgaat boven de € 50.828 bedraagt de eigen bijdrage 5% van dat gedeelte (maar tot een maximum van € 103.317).

Hoeveel u precies bijdraagt aan uw eigen pensioenopbouw vindt u op uw loonstrook.

Voorwaardelijkheid

In sommige gevallen kan Cargill besluiten minder premie te betalen  (met andere woorden: de premiebetaling door Cargill kent een voorwaardelijk karakter).

De rente is van grote invloed op de pensioenpremie: hoe lager de rente, hoe hoger de pensioenpremie moet zijn.

Cargill betaalt de volledige premie als de rente tussen 2,05% en 4,35% blijft.

Als de toetsrente onder de grens van 2,05% van komt, betaalt Cargill een premie die in feite te laag is. Daarom zal het pensioenopbouwpercentage worden verlaagd (waardoor u minder pensioen opbouwt) of de eigen bijdrage worden verhoogd.

Als de toetsrente boven de grens van 4,35% komt, betaalt Cargill een premie die dan in feite te hoog is. Het meerdere wordt dan gestort in een depot en komt ten gunste van actieve deelnemers.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u elders op deze website terecht. Onder de knop ‘Pensioen 1-2-3’ vindt u beknopte informatie. Maar u kunt ook één van beide online brochures raadplegen.

Hoe verder?

In een volgend artikel zullen we ingaan op de vraag: waarom (en hoe) belegt het fonds? Een artikel over keuzemogelijkheden volgt daarna: wat kan ik allemaal met mijn pensioen doen en wat gebeurt er als ik eerder wil stoppen met werken?