Typ een tekst om te zoeken.

 

Meest gezocht


Mijn profiel

U vindt hier uw persoonsgegevens en contactgegevens. Laat hier ook uw e-mailadres achter voor digitale communicatie.
Bekijk uw profiel.


Pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill in het kort.
Bekijk uw pensioenregeling.


Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over uw pensioen.
Bekijk uw pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds Cargill.
Nieuws lezen.


Pensioenplanner

Plan uw pensioen met de pensioenplanner.
Ga naar de pensioenplanner.

Zoeken

Financiële situatie Pensioenfonds Cargill

15-02-2016

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Cargill is eind december 2015 tot nét onder de 100% gedaald. Dat heeft verschillende gevolgen voor ons fonds.  
In december verscheen een eerdere digitale nieuwsbrief. Ook verscheen een artikel over de financiële positie van Pensioenfonds Cargill en de gevolgen voor met name de mogelijkheden tot indexatie.  

Geen waardeoverdrachten
Een van de eerste directe gevolgen van het feit dat de beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds Cargill tot onder de 100% is gedaald, is dat ons fonds nu niet meer mag meewerken aan waardeoverdrachten. 
Stel u gaat elders werken en wilt uw pensioen ‘meenemen’ naar het pensioenfonds of verzekeraar van uw nieuwe werkgever. Dan kan dat op dit moment niet. Pensioenfondsen mogen namelijk alleen meewerken aan waardeoverdracht als de dekkingsgraad van zowel het overdragende als het ontvangende fonds zich boven de 100% bevindt. Mocht dit op u van toepassing zijn, kunt u wel vast een aanvraag tot waardeoverdracht doen. Die wordt dan in behandeling genomen, maar pas verwerkt zodra de dekkingsgraden van beide fondsen zich weer op het vereiste niveau van boven de 100% bevinden.