Type een tekst om te zoeken.
Zoeken

De toekomst van pensioenfonds Cargill

18-05-2018

Zoals wij u in het verleden hebben laten weten kijken wij al een tijdje naar de toekomst van ons pensioenfonds. Bij alle kleinere pensioenfondsen in Nederland komt eens in de zoveel tijd de kwestie naar voren of het fonds nog wel toekomstbestendig is. Pensioenfonds Cargill is geen groot pensioenfonds en vormt daarop dan ook geen uitzondering.

Op verzoek van de werkgever is daarom eind 2015 een onderzoek gestart naar de toekomstbestendigheid van ons pensioenfonds. Er is onder andere gekeken naar de uitvoeringsvorm, de invulling van het bestuur, de kosten en in hoeverre het fonds aan zijn doelstellingen kan blijven voldoen.

Op dit moment wordt er door een werkgroep gekeken naar diverse opties voor pensioenfonds Cargill. Een van die opties kan ook zijn dat er niets verandert en de situatie blijft zoals het nu is.
De verschillende opties worden geïnventariseerd waarbij de belangen van onze deelnemers de hoogste prioriteit hebben.

We houden u op de hoogte.