Typ een tekst om te zoeken.

 

Meest gezocht


Mijn profiel

U vindt hier uw persoonsgegevens en contactgegevens. Laat hier ook uw e-mailadres achter voor digitale communicatie.
Bekijk uw profiel.


Pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill in het kort.
Bekijk uw pensioenregeling.


Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over uw pensioen.
Bekijk uw pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds Cargill.
Nieuws lezen.


Pensioenplanner

Plan uw pensioen met de pensioenplanner.
Ga naar de pensioenplanner.

Zoeken

De diepte in met de dekkingsgraad

15-05-2018

Als u hoort of leest over pensioen dan gaat dit vaak samen met het begrip dekkingsgraad of beleidsdekkingsgraad. Ook wel de ‘graadmeter van de financiële gezondheid van het pensioenfonds’ genoemd. Deze is bepalend voor het toepassen van verhoging of verlaging van de pensioenen.  De dekkingsgraden van pensioenfondsen en de ontwikkelingen ervan kunnen sterk verschillen per pensioenfonds. Hoe komt dat?  

Dekkingsgraad vergelijken
Regelmatig zien we ranglijsten van pensioenfondsen in de media: de vergelijking is vooral naar dekkingsgraad. Maar kun je die dekkingsgraden zo vergelijken? Doet het ene fonds het beter dan het ander als het een hogere dekkingsgraad heeft? En hoe komt het dat het ene fonds een hogere dekkingsgraad heeft dan een ander. De vergelijking is moeilijker dan op eerste gezicht lijkt.

Dat komt omdat de dekkingsgraad wordt beïnvloed door verschillende zaken. Bijvoorbeeld het beleggingsbeleid,  indexatie- en kortingsbeleid en premie- en bijstortingsbeleid. We lichten het hieronder toe.

Rendement door beleggen
Het pensioenfonds belegt uw pensioenpremie. Dat is nodig. Door het beleggen behalen we rendement. Zonder te beleggen groeit het kapitaal niet genoeg om later de pensioenuitkeringen te doen of om deze aan te passen aan inflatie.  Het bestuur van het pensioenfonds moet dus wel enig risico nemen om genoeg  rendement te behalen. Daarom belegt het fonds. Dat geldt trouwens voor alle pensioenfondsen in Nederland. Hier schreven we al eens een artikel over. Lees hier meer over hoe Pensioenfonds Cargill belegt.

Hoe beïnvloeden onze beleggingen de dekkingsgraad?
Je kunt als pensioenfonds heel veel keuzes maken omtrent beleggingen. Sommige pensioenfondsen moeten bijvoorbeeld meer rendement halen dan andere om aan hun uitkeringsambities te voldoen. Ze nemen meer risico om meer rendement te kunnen behalen. Hun beleggingsbeleid is meer risicovol, bijvoorbeeld door meer in aandelen te beleggen of een groter risico te nemen met de ontwikkeling van de rente.  Doen de aandelen het goed en/of stijgt de rente? Dan stijgt de dekkingsgraad van een pensioenfonds dat meer risico neemt met hun beleggingsbeleid sneller dan van een pensioenfonds dat bijvoorbeeld meer in staatsobligaties belegt en een kleiner renterisico neemt.  

Dalen de aandelenkoersen? Of daalt de rente? Dan daalt de dekkingsgraad van de fondsen die meer risico nemen ook harder. Dat is dan de keerzijde van een meer risicovol beleggingsbeleid.

De invloed van indexatie- en kortingsbeleid
Sommige pensioenfondsen hebben in het verleden de pensioenen van hun deelnemers moeten korten omdat de dekkingsgraad te laag was. Die korting heeft dan weer wel tot gevolg dat de dekkingsgraad daarna weer stijgt. Het omgekeerde geldt voor het toekennen van indexatie, hierdoor daalt de dekkingsgraad.

Premiebeleid
Sommige pensioenfondsen hebben nog erg veel actieve deelnemers die pensioen opbouwen en daardoor een relatief hoog premie-inkomen. Dat kan een positieve invloed hebben op de dekkingsgraad. Daarnaast heeft ook de wijze van premieberekening een invloed op de dekkingsgraad: ook hier geldt dat niet elk fonds dit op dezelfde manier doet.

‘Hulp’ van de werkgever
Bij sommige pensioenfondsen heeft de werkgever een expliciete verplichting om geld bij te storten als het pensioenfonds er financieel niet goed voorstaat. De werkgever kan ook vrijwillig extra geld bijstorten. Bij een flink aantal pensioenfondsen hebben werkgevers in de laatste jaren aanzienlijke bedragen bijgestort. Bijvoorbeeld omdat ze dat verplicht waren of bij het beëindigen van een pensioenregeling. Zo’n bijstorting  heeft een positieve invloed op de hoogte van de dekkingsgraad.

Tot slot
Dus, ziet u binnenkort weer eens zo’n mooi overzicht met dekkingsgraden in de krant of online,  realiseert u zich dan dat er nog een wereld van zaken achter dat ene cijfer schuil gaat.

Wat is een dekkingsgraad ook alweer? Wat zegt die over de financiële situatie van het pensioenfonds?

Zoals eerder aangegeven geeft de dekkingsgraad de financiële gezondheid van een pensioenfonds weer. Het is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds aan de ene kant en alle pensioenen die worden betaald aan de andere kant. Bij een dekkingsgraad van precies 100% hebben we precies genoeg geld in kas om alle pensioenen uit te betalen. Maar wettelijk gezien moeten we meer dan 100% in kas hebben. We moeten een buffer aanhouden om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Is die buffer er niet, dan hebben we in feite een tekort.

Het Cargill pensioenfonds is volgens de spelregels pas helemaal financieel gezond bij een dekkingsgraad van ruim 115%. Vanaf dat moment kunnen alle pensioenen meegroeien met de stijgende prijzen. Het geven van deze toeslag op de pensioenen noemen we ook wel indexeren. Dit percentage is niet bij alle pensioenfondsen gelijk.

Is het nou de dekkingsgraad of beleidsdekkingsgraad?

Eigenlijk is het dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad. Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden. Hierdoor schommelt de beleidsdekkingsgraad  minder dan de maandelijkse dekkingsgraad.