Nieuws

Onze financiële positie in december

De actuele dekkingsgraad daalde in december naar 117,6%. De beleidsdekkingsgraad van ons fonds bleef gelijk op 120,1%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit (ons vermogen) en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (onze verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Ontwikkelingen in december

De actuele dekkingsgraad daalde met 3,6%-punt. Een belangrijke reden hiervoor is dat wij de pensioenen van de gepensioneerden en gewezen deelnemers met 1,46% verhoogd hebben. Ook hebben wij onze voorziening voor toekomstige uitvoeringskosten verhoogd. Deze veranderingen zijn verwerkt in de dekkingsgraad van december. Verder is de rente in november gedaald. Dat is minder goed nieuws voor pensioenfondsen. We hebben dan meer geld in kas nodig om aan onze pensioenverplichtingen te voldoen. Ons vermogen is daarentegen toegenomen. Dit kwam door gunstige ontwikkelingen op de beleggingsmarkt. Het effect van de gedaalde rente was te groot, waardoor de stijging van ons vermogen dit niet kon opvangen.

Onze beleidsdekkingsgraad bleef gelijk met 120,1%. Dit is een gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad ligt boven de vereiste dekkingsgraad.

Meer informatie

Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie.