Nieuws

Het opbouwpercentage in 2024

Dit nieuwsbericht betreft de nog bij Cargill werkzame deelnemers van Pensioenfonds Cargill. Het opbouwpercentage van de middelloonregeling bij Pensioenfonds Cargill is verhoogd van 1.365% in 2023 naar 1.630% in 2024. Het opbouwpercentage in 2024 is nog wel lager dan het maximale opbouwpercentage van 1.875%. In 2025 wordt het opbouwpercentage opnieuw vastgesteld.

Waarom verandert het opbouwpercentage?

Het maximale opbouwpercentage voor onze pensioenregeling is 1.875%. De sociale partners hebben afgesproken dat in het geval van een lage rente het opbouwpercentage wordt verlaagd, of de eigen bijdrage wordt verhoogd. Hierbij wordt gekeken naar het gemiddelde rentepercentage over de laatste drie jaar. In 2023 is de rente gestegen waardoor het opbouwpercentage in 2024 ten opzichte van 2023 weer kon stijgen.

Dit is ook zo in het pensioenreglement vastgelegd. Ook heeft de werkgever u hierover geïnformeerd. Zie de mail van Cargill B.V.: Pensioen communicatie rond 2% indexatie en de opbouw van 1.630% (verzonden op 5 december 2023) en de mail Pensioenregeling: Voorwaardelijk karakter ten aanzien van de door Cargill te betalen premie (uit 2020).

Rekenvoorbeeld

Over uw salaris tot € 74.903 bouwt u pensioen op in de middelloonregeling. Hoeveel u in een jaar precies opbouwt is afhankelijk van uw salaris, de franchise en het opbouwpercentage. Over uw salaris tussen € 74.903 en € 137.800 bouwt u een pensioenkapitaal op in de beschikbare premieregeling bij Aegon Cappital.

Stel uw salaris is € 50.000. De franchise is € 17.545 en het opbouwpercentage is 1.630%. U bouwt dan in de middelloonregeling in 2024 (€ 50.000 - € 17.545) * 1,630% = € 529 pensioen op (in 2023: € 460), dat vanaf uw 68e jaar jaarlijks aan u wordt uitgekeerd.

Verhoging van uw al opgebouwde pensioen

Naast het opbouwpercentage verhoogt uw werkgever in 2024 wederom de al opgebouwde pensioenen van de werknemers in de middelloonregeling met 2%. Dit is de reglementair maximale onvoorwaardelijke verhoging (indexatie).

Wat kan ik doen?

Later dit jaar ontvangt u uw Uniform Pensioenoverzicht van ons fonds. Daarop ziet u hoeveel pensioen u naar verwachting kunt bereiken. U kunt ook inloggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een actueel beeld van uw pensioen. Als u denkt dat uw financiële situatie onvoldoende zal zijn, kunt u zelf bijsparen voor extra pensioen. Een financieel adviseur kan u daarbij helpen.