Nieuws

Update vacature lid VO

Lees hier de status over de vacature van de vacature voor een nieuw lid van het verantwoordingsorgaan.

In september informeerden wij u over de vacature voor een nieuw lid van het verantwoordingsorgaan. Er heeft zich uiteindelijk één kandidaat definitief aangemeld. Het organiseren van verkiezingen is hierdoor niet nodig. Wij gaan met deze kandidaat de benoemingsprocedure afronden. Via onze website houden wij u op de hoogte over de voortgang.