Nieuws

Onze financiële positie in oktober

De actuele dekkingsgraad daalde in oktober naar 122,8%. De beleidsdekkingsgraad van ons fonds ging omhoog met 0,4%-punt naar 119,6%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit (ons vermogen) en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (onze verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Ontwikkelingen in oktober

De rente is in oktober licht gestegen. Dat is goed nieuws voor pensioenfondsen. We hebben dan minder geld in kas nodig om aan onze pensioenverplichtingen te voldoen. Ons vermogen is daarentegen afgenomen. Dit kwam door ongunstige ontwikkelingen op de beleggingsmarkt. Het effect van de gestegen rente was niet groot genoeg om de daling van het vermogen op te vangen: onze actuele dekkingsgraad daalde met 1,4%-punt.

Onze beleidsdekkingsgraad ging in oktober wel omhoog met 0,4%-punt. Dit is een gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad ligt boven de vereiste dekkingsgraad.

Meer informatie

Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie.