Nieuws

Onze financiële positie in maart

De actuele dekkingsgraad daalde in maart met 2,2%-punt naar 117,5%. De beleidsdekkingsgraad van ons fonds ging met 0,5%-punt omhoog naar 116,2%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Ontwikkelingen in maart

De rente is in maart gedaald. Dat is minder goed nieuws voor pensioenfondsen. We moeten dan meer geld in kas te hebben om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen (onze ‘verplichtingen’). Ons vermogen is in maart wel gestegen. Het stijgen van het vermogen heeft het effect van het dalen van de rente echter niet kunnen opheffen. Deze ontwikkelingen zorgden er samen voor dat onze actuele dekkingsgraad in maart daalde met 2,2%-punt.

Onze beleidsdekkingsgraad ging in maart wel omhoog, en wel met 0,5%-punt. Dit is een gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad ligt boven de vereiste dekkingsgraad.

Meer informatie

Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie