Nieuws

Onze financiële positie in februari

De actuele dekkingsgraad steeg in februari met 2,6%-punt naar 119,7%. De beleidsdekkingsgraad van ons fonds ging met weer 1,0%-punt omhoog naar 115,7%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit (ons vermogen) en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (onze verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Ontwikkelingen in februari

De rente is in februari gestegen. Dat is goed nieuws voor pensioenfondsen. We hoeven dan minder geld in kas te hebben voor onze verplichtingen. Aan de andere kant namen onze verplichtingen wat toe omdat de verhoging per 1 januari 2023 van de pensioenen van de gepensioneerden en gewezen deelnemers in februari is verwerkt. Per saldo zijn onze verplichtingen in februari afgenomen.

Ons vermogen is echter in februari gedaald. Dit is ook voor een groot deel een gevolg van de stijging van de rente waardoor de waarde van bijvoorbeeld onze staatsobligaties afneemt.

Per saldo hebben deze ontwikkelingen ervoor gezorgd dat onze actuele dekkingsgraad in februari steeg met 2,6%-punt.

Onze beleidsdekkingsgraad ging in februari ook omhoog, met 1,0%-punt. Dit is een gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad ligt boven de vereiste dekkingsgraad.

Meer informatie

Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie.