Nieuws

Onze financiële positie in augustus

De actuele dekkingsgraad daalde in augustus naar 121,6%. De beleidsdekkingsgraad van ons fonds ging omhoog met 0,4%-punt naar 118,6%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit (ons vermogen) en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (onze verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Ontwikkelingen in augustus

De rente is in augustus licht gestegen. Dat is goed nieuws voor pensioenfondsen. We hebben dan minder geld in kas nodig om aan onze pensioenverplichtingen te voldoen. Ons vermogen is daarentegen iets afgenomen. Dit kwam door ongunstige ontwikkelingen op de beleggingsmarkt. Deze ontwikkelingen zorgden samen voor een daling van onze actuele dekkingsgraad met 0,4%-punt naar 121,6%.

Onze beleidsdekkingsgraad ging in augustus wel omhoog met 0,4%-punt. Dit is een gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad ligt boven de vereiste dekkingsgraad.

Meer informatie

Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie.