Nieuws

Het opbouwpercentage in 2023

Het opbouwpercentage van de middelloonregeling bij Pensioenfonds Cargill is verhoogd van 1.297% in 2022 naar 1.365% in 2023. Het opbouwpercentage in 2023 is nog wel lager dan het maximale opbouwpercentage van 1.875%. In 2024 wordt het opbouwpercentage opnieuw vastgesteld.

Waarom verandert het opbouwpercentage?

Het maximale opbouwpercentage voor onze pensioenregeling is 1.875%. De sociale partners hebben afgesproken dat in het geval van een lage rente het opbouwpercentage wordt verlaagd, of de eigen bijdrage wordt verhoogd. Hierbij wordt gekeken naar het gemiddelde rentepercentage over de laatste drie jaar. In 2022 is de rente gestegen waardoor het opbouwpercentage in 2023 ten opzichte van 2022 weer iets kon stijgen.

Dit is ook zo in het pensioenreglement vastgelegd. Ook heeft de werkgever u hierover geïnformeerd. Zie de mail van Cargill B.V.: Pensioen communicatie rond 2% indexatie en de opbouw van 1.365% (verzonden op 16 januari 2023) en de mail Pensioenregeling: Voorwaardelijk karakter ten aanzien van de door Cargill te betalen premie (uit 2020).

Rekenvoorbeeld

Over uw salaris tot € 73.680 bouwt u pensioen op in de middelloonregeling. Hoeveel u in een jaar precies opbouwt is afhankelijk van uw salaris, de franchiseHet bedrag dat van uw salaris wordt afgetrokken bij de berekening van uw pensioen, omdat u later ook AOW ontvangt. en het opbouwpercentage. Over uw salaris tussen € 73.680 en € 128.810 bouwt u een pensioenkapitaal op in de beschikbare premieregeling bij Aegon Cappital.

Stel uw salaris is € 50.000. De franchise is € 16.322 en het opbouwpercentage is 1.365%. U bouwt dan in de middelloonregeling in 2023 (€ 50.000 - € 16.322) * 1,365% = € 460 pensioen op (in 2022: € 457), dat vanaf uw 68e jaar jaarlijks aan u wordt uitgekeerd.

Verhoging van uw al opgebouwde pensioen

Naast het opbouwpercentage verhoogt uw werkgever in 2023 wederom de al opgebouwde pensioenen van de werknemers in de middelloonregeling verhoogt met 2%. Dit is de reglementair maximale onvoorwaardelijke verhoging (indexatie).

Wat kan ik doen?

Later dit jaar ontvangt u uw Uniform Pensioenoverzicht van ons fonds. Daarop ziet u hoeveel pensioen u naar verwachting kunt bereiken. U kunt ook inloggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een actueel beeld van uw pensioen. Als u denkt dat uw financiële situatie onvoldoende zal zijn, kunt u zelf bijsparen voor extra pensioen. Een financieel adviseur kan u daarbij helpen.