Nieuws

Goed nieuws: wij verhogen uw pensioen!

Pensioenfonds Cargill verhoogt de pensioenen van de gepensioneerden en oud-werknemers (gewezen deelnemers) per 1 januari 2024 met 1,46%.

 

Wij streven ernaar om elk jaar de pensioenen van gepensioneerden en gewezen deelnemers te verhogen met 50% van de stijging van de consumentenprijsindex (CPI). Zo is dat vastgelegd in het pensioenreglement en het toeslagbeleid van ons fonds. Dat kunnen wij alleen doen als de financiële positie van het fonds goed genoeg is – hiervoor gelden wettelijke regels.

Wij maken voor de verhoging in 2024 gebruik van de versoepelde wettelijke regels voor het verhogen van pensioenen. Lees hier meer over de verhoging van uw pensioen in 2024. Wij beschrijven hier onder meer wat de voor- en nadelen van de verhoging voor de verschillende deelnemersgroepen zijn en waarom wij het indexatiebesluit evenwichtig en in het belang van alle deelnemers vinden.

Deze verhoging in 2024 geldt voor de pensioenen van de gepensioneerden en de opgebouwde pensioenen van de gewezen deelnemers. Zij ontvangen hierover binnenkort persoonlijk bericht.

Deze verhoging in 2024 geldt niet voor de deelnemers die op 1 januari 2024 nog bij Cargill B.V. werkzaam zijn. Hun opgebouwde pensioen wordt in 2024 verhoogd met 2%, in overeenstemming met het pensioenreglement en gefinancierd door Cargill B.V. Deze deelnemers zijn hierover in december 2023 door Cargill B.V. geïnformeerd.