Nieuws

Uitkomsten onderzoek naar tevredenheid deelnemers

Eind vorig jaar hebben werknemers en gepensioneerden van ons fonds hun mening kunnen geven over Pensioenfonds Cargill. Het onderzoek is uitgevoerd door het onderzoeksbureau MWM2.

Door dit onderzoek hebben we nu een beter beeld hoe werknemers en gepensioneerden over ons fonds denken en waar wij meer aandacht voor moeten hebben. Natuurlijk zijn wij blij met het rapportcijfer 7,4. Maar er is ook werk aan de winkel. Daarvoor kijken we heel goed naar de opmerkingen die deelnemers aan het onderzoek hebben gemaakt.

Het onderzoek

We lichten er enkele punten voor u uit:

 • Werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden van ons fonds hebben meegedaan aan het onderzoek.
 • Meer mannen (88%) dan vrouwen (12%) hebben de vragenlijsten ingevuld.
 • Wij krijgen het rapportcijfer 7,4.
 • Bijna de helft van de deelnemers aan het onderzoek zijn positief tot zeer positief over het pensioenfonds. Enkele termen die daar worden genoemd zijn: duidelijk, betrouwbaar, toegankelijk, financieel gezond, goede communicatie, tijdig, correct, goed gevoel.
 • Deelnemers die neutraal of negatief over het fonds zijn vonden dat onder andere vanwege de lage dekkingsgraad en het achterwege blijven van indexatie. Maar ook het verlagen van het opbouwpercentage, de lage beleggingsresultaten werden genoemd door de mensen die minder tevreden zijn over ons fonds.
 • De meerderheid van de ondervraagden heeft vertrouwen in het fonds en vindt dat hun pensioen bij ons fonds in goede handen is. Een kleine groep heeft daar minder vertrouwen in.
 • Uit het onderzoek blijkt dat ruim de helft (55%) positief staat tegenover digitale communicatie. Veel deelnemers (80%) hebben hun e-mailadres al opgegeven.
 • De informatie op Mijn Pensioencijfers wordt op alle onderdelen (vormgeving, bedieningsgemak, bruikbaarheid, toegankelijkheid) goed gewaardeerd. Probeert u het zelf maar eens: log in met uw DigiD en binnen een paar minuten weet u precies hoeveel pensioen er voor u is bij ons fonds.
 • Werknemers en gepensioneerden vinden het belangrijk om op de hoogte te zijn van ons beleggingsbeleid. Ook vinden zij het belangrijk dat ons fonds bij het beleggen rekening houdt met de gevolgen voor mens en milieu (MVB).
 • De communicatiemiddelen van ons fonds worden over het algemeen goed bekeken en ook goed beoordeeld.
 • Het bezoek van de website en Pensioenplanner is lager dan wat het fonds zou willen. Wel was het zo dat de planner voor een groot deel van 2021 niet bereikbaar was.
 • Bijna de helft van de deelnemers aan het onderzoek zou graag een e-mail ontvangen als er belangrijk nieuws op de website van het fonds verschijnt.
 • 22% geeft aan interesse te hebben in een app om snel inzicht te krijgen in pensioen.
 • Onderwerpen waar deelnemers aan het onderzoek graag meer over lezen zijn: meer vrije tijd/minder werken, overlijden, (eerder) met pensioen gaan, verhoging van het pensioen, het beleggingsbeleid (en MVB), risicomanagement en medezeggenschap. Daar geven we graag gehoor via de digitale nieuwsbrief en de pensioenkrant.
 • 47% heeft een positief beeld over Pensioenfonds Cargill, 43% is neutraal.
 • De deelnemers aan het onderzoeken zeggen vrij goed op de hoogte te zijn van hun pensioen: 52% heeft er goed over nagedacht en 33% heeft er wel eens over nagedacht.

Het fonds bedankt alle deelnemers aan het onderzoek voor hun tijd en eerlijke mening. De uitkomsten van het onderzoek nemen we mee in ons streven om ons te blijven verbeteren.

 


Hebben wij uw e-mailadres al?

Want dan kunnen we u digitaal informatie sturen. Geef daarom uw e-mailadres door via de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers op onze website. Daar vindt u ook uw persoonlijke pensioeninformatie en tools om meer inzicht in uw pensioen te krijgen.