Nieuws

Onze financiële positie in oktober

De actuele dekkingsgraad steeg in oktober met 1,1%-punt naar 118,1%. De beleidsdekkingsgraad van ons fonds ging met 1,1%-punt omhoog naar 112,0%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Ontwikkelingen in oktober

De rente is in oktober gestegen. Dat is goed nieuws voor pensioenfondsen. We hoeven dan minder geld in kas te houden (onze ‘verplichtingen’) om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Daarbij is ons vermogen in oktober gelijk gebleven. Het effect van het stijgen van de rente op onze verplichtingen zorgde ervoor dat onze actuele dekkingsgraad in oktober met 1,1%-punt steeg.

Onze beleidsdekkingsgraad ging in oktober ook omhoog, met 1,1%-punt. Dit is een gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad ligt boven de minimaal vereiste dekkingsgraad.

Meer informatie

Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie.