Nieuws

Onze financiële positie in juni

De actuele dekkingsgraad daalde in juni met 1,0%-punt naar 114,2%. De beleidsdekkingsgraad van ons fonds ging met 0,8%-punt omhoog naar 108,1%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Ontwikkelingen in juni

Ons vermogen nam in juni af. Dat kwam vooral doordat onze beleggingen het niet goed gedaan hebben in juni. De rente bleef afgelopen maand stijgen. Dat is wel goed voor pensioenfondsen. We hoeven dan minder geld in kas te houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Toch was het effect van het afnemen van het vermogen groter, en daalde onze actuele dekkingsgraad in juni met 1,0%-punt.

Onze beleidsdekkingsgraad ging in juni wel omhoog, met 0,8%-punt. Dit is een gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad ligt boven de minimaal vereiste dekkingsgraad.

Meer informatie

Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie.