Nieuws

Ons nieuwe herstelplan is goedgekeurd door DNB

Onze financiële positie is eind 2021 niet goed genoeg: daarom heeft ons fonds een nieuw herstelplan ingediend.

Als de beleidsdekkingsgraad aan het eind van een kalenderjaar lager is dan het wettelijk vereiste niveau, dan moet een pensioenfonds een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Dat is een van de financiële spelregels voor pensioenfondsen. Volgens die regels is onze financiële positie eind 2021 niet goed genoeg. Er zijn te weinig buffers voor de lange termijn. Ons pensioenfonds heeft eerder dit jaar daarom een nieuw herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Uit dat herstelplan moet blijken of ons fonds zich binnen een redelijke termijn (10 jaar) kan herstellen en de vereiste dekkingsgraadgrens kan bereiken. Als dat niet waarschijnlijk lijkt, moeten wij bepaalde maatregelen toepassen, waaronder een mogelijke verlaging van de pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken. Het herstelplan is in mei 2022 goedgekeurd door DNB.

Wat betekent het nieuwe herstelplan voor u?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Op 31 december 2021 was de actuele dekkingsgraad van ons fonds 107,8%. Op basis van de berekeningen in het herstelplan herstelt de dekkingsgraad zich in een termijn van 3 jaar tot boven de vereiste dekkingsgraadgrens van 113,8%. Dit betekent dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn om te komen tot herstel. Op basis van het herstelplan hoeven wij dus in 2022 de pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken niet te verlagen.

Aanvullende regels voor verlagen pensioenen

Naast de actuele dekkingsgraad is er de beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad van ons fonds was eind 2021 103,8%. Dat is voor het zevende jaar op rij te laag. Dat zou namelijk 104,0% moeten zijn. Wettelijk gezien moeten de pensioenen dan verlaagd worden. Maar omdat onze actuele dekkingsgraad eind 2021 hoger was dan 104,0% is dat niet nodig en zal er in 2022 geen verlaging plaatsvinden.

Aanvullende regels voor verhogen pensioenen

In 2022 is de indexatiegrens verlaagd voor pensioenuitvoerders die aangeven van plan te zijn mee te doen aan het nieuwe pensioencontract. Die fondsen mogen dan bij een beleidsdekkingsgraad van ten minste 105% de pensioenen verhogen (in plaats van de gebruikelijke 110%). Eind mei 2022 was onze beleidsdekkingsgraad 107,3%. Of daarmee voor ons fonds het verhogen van de pensioenen in zicht komt is echter geen zekerheid. Want voor deze versoepeling gelden bijzondere voorwaarden. Pensioenfonds Cargill onderzoekt op dit moment de mogelijkheden. Hierbij zijn ook de aan Cargill verbonden sociale partners betrokken. De verwachting is dat de uitkomst van dit onderzoek nog zeker enkele maanden op zich zal laten wachten.