Nieuws

Onze financiële positie in oktober

De actuele dekkingsgraad daalde in oktober met 0,1%-punt naar 104,8%. De beleidsdekkingsgraad van ons fonds ging met 0,8%-punt omhoog naar 102,7%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Ontwikkelingen in oktober

In oktober daalde de rente. Dat is slecht nieuws voor onze financiële positie. Een lagere rente betekent namelijk dat we meer geld in kas moeten houden om later alle pensioenen te kunnen betalen. Aan de andere kant waren de beleggingsresultaten goed. Daardoor nam het vermogen van ons fonds toe.

De goede beleggingsresultaten konden uiteindelijk de daling van de rente niet helemaal compenseren. Onze actuele dekkingsgraad daalde daardoor licht. De beleidsdekkingsgraad steeg wel. Dit is een gemiddelde van de laatste 12 maanden.

Meer informatie

Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie.