Nieuws

Onze financiële positie in november

De actuele dekkingsgraad daalde in november met 0,9%-punt naar 103,9%. De beleidsdekkingsgraad van ons fonds ging met 0,4%-punt omhoog naar 103,1%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Ontwikkelingen in november

In november daalde de rente. Dat is slecht nieuws voor onze financiële positie. Een lagere rente betekent namelijk dat we meer geld in kas moeten houden om later alle pensioenen te kunnen betalen. Aan de andere kant waren de beleggingsresultaten goed. Daardoor nam het vermogen van ons fonds toe.

Toch konden de beleggingsresultaten de daling van de rente niet compenseren. Hierdoor daalde onze actuele dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad steeg wel. Dit is een gemiddelde van de laatste 12 maanden.

Meer informatie

Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie.