Nieuws

Ontvangt u pensioen in het buitenland?

Ontvangt u pensioen van Pensioenfonds Cargill in het buitenland? Dan is het mogelijk om een vrijstelling voor loonheffing aan te vragen bij de Belastingdienst in Nederland. Zo voorkomt u dat u tweemaal belasting betaalt over uw pensioen. 

In december 2020 hebt u een brief hierover ontvangen. De termijn die in deze brief werd genoemd om dit te regelen (twee maanden), blijkt te kort te zijn. Daarom krijgt u langer de tijd om dit te regelen. De periode wordt verlengd tot 1 juni 2021. U wordt hier ook per brief over geïnformeerd.

U dient de volgende stappen te nemen:

  1. Vraag in eigen woonland een woonlandverklaring aan. Of gebruik een recente aanslag personenbelasting uit het woonland.
  2. Bij de Nederlandse Belastingdienst in Heerlen kunt u een vrijstelling voor de loonheffing aanvragen. De benodigde formulieren kunt u downloaden via www.belastingdienst.nl. Uw aanvraag stuurt u samen met de woonlandverklaring of een recente aanslag (punt 1) naar de Nederlandse Belastingdienst in Heerlen. Het adres staat op de eerste pagina van het formulier van de Belastingdienst. Let wel op: een aanvraag heeft een doorlooptijd van 8 tot 10 weken. Regel dit dus op tijd.

Wanneer de vrijstelling voor loonheffing akkoord is, krijgen wij daar ook bericht van. U hoeft de brief met de bevestiging niet naar ons op te sturen.

Hebt u vragen?

Neem dan contact met ons op.