Nieuws

Dekkingsgraad 31 december 2020 vastgesteld op 99,0%

De dekkingsgraad van Pensioenfonds Cargill op 31 december 2020 is vastgesteld op 99,0%. Dat betekent dat we de pensioenen in 2021 niet hoeven te verlagen.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Dekkingsgraad december 2020

De dekkingsgraad van 31 december 2020 is vastgesteld op 99,0%. Dit betekent dat Pensioenfonds Cargill de pensioenen in 2021 niet hoeft te verlagen. Minister Koolmees heeft de regels voor het verlagen namelijk versoepeld. Dat heeft hij gedaan omdat er afspraken zijn gemaakt over een nieuw pensioenstelsel. Pensioenfondsen hoeven de pensioenen niet te verlagen, als hun actuele dekkingsgraad aan het eind van 2020 90% of hoger is. Daar zit ons fonds ruim boven. Aan de andere kant is de dekkingsgraad te laag om de pensioenen in 2021 (gedeeltelijk) te kunnen verhogen.