Typ een tekst om te zoeken.

 

Meest gezocht


Mijn profiel

U vindt hier uw persoonsgegevens en contactgegevens. Laat hier ook uw e-mailadres achter voor digitale communicatie.
Bekijk uw profiel.


Pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill in het kort.
Bekijk uw pensioenregeling.


Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over uw pensioen.
Bekijk uw pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds Cargill.
Nieuws lezen.


Pensioenplanner

Plan uw pensioen met de pensioenplanner.
Ga naar de pensioenplanner.

Zoeken

Nabestaandenpensioen

Pensioen bouwt u niet alleen op voor uzelf, maar ook voor uw partner en kinderen. Komt u uiteindelijk te overlijden. Dan is het een troostende gedachte dat zij financieel gezien niet met lege handen achterblijven.

Daarvoor is het pensioen voor nabestaanden. Voor uw partner heet dat partnerpensioen. Voor uw kinderen wezenpensioen.

Partnerpensioen
Als u overlijdt vóór de pensioendatum heeft uw partner recht op een partnerpensioen. De uitkering gaat in op de eerste van de maand volgend op de maand waarin u overlijdt. Het gaat om een levenslange uitkering.
Uw partner krijgt 70% van het pensioen. U zou dit opbouwen tussen 1 januari 2015 en uw 68e. Daarnaast krijgt uw partner nog het eventueel opgebouwde partnerpensioen tot en met 31 december 2014.

Als u overlijdt ná de pensioendatum heeft uw partner ook recht op een partnerpensioen. Dan is de uitkering 70% van het opgebouwde pensioen na 1 januari 2015. Daarnaast krijgt uw partner nog het eventueel opgebouwde partnerpensioen tot en met 31 december 2014. Doet u op uw pensioendatum afstand van het recht op partnerpensioen in ruil voor een hoger pensioen? Dan gaat dit niet op. Sta dus bij uw pensioneren stil bij de vraag of u een partnerpensioen moet verzekeren.

Overlijdt u na de pensioendatum? Dan moet het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gemeenschappelijke huishouding zijn begonnen vóór de pensioendatum.

Woont u samen, maar niet getrouwd? Dan moet u de gemeenschappelijke huishouding vóór de pensioendatum registreren bij het Cargill pensioenfonds. Deze registratie vindt plaats op het moment dat u uw pensioen aanvraagt.
U moet het partnerschap aantonen op het moment van overlijden. Dit is een zogenaamd onbepaald partnersysteem.
U hoeft uw partner niet van tevoren aan te melden bij Pensioenfonds Cargill. 

Wezenpensioen
De kinderen van de overleden deelnemer krijgen wezenpensioen tot ze 21 jaar zijn. Kinderen die studeren krijgen een wezenpensioen tot maximaal hun 27e verjaardag. Dan moeten ze de voorwaarden uit het pensioenreglement volgen.
De hoogte van het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen.