Type een tekst om te zoeken.
Zoeken

Indexatie pensioenen

Met toeslagen passen we de pensioenen aan, aan de gestegen kosten van levensonderhoud. Dit noemen we indexatie.

Pensioenuitkeringen
De 'Consumentenprijsindex alle huishoudens' is de basis voor indexatie van ingegane pensioenuitkeringen. We willen 50% van de stijging van deze prijsindex compenseren.

Geen recht
We geven alleen toeslagen als het fonds voldoende geld heeft. Het bestuur van het pensioenfonds besluit dit. 

  • De toeslag is voorwaardelijk.
  • U heeft niet automatisch recht op toeslag. 
  • Het is ook voor de langere termijn niet zeker of (en in hoeverre) we toeslag geven.
  • We reserveren geen geld voor toekomstige toeslagen.