Typ een tekst om te zoeken.

 

Meest gezocht


Mijn profiel

U vindt hier uw persoonsgegevens en contactgegevens. Laat hier ook uw e-mailadres achter voor digitale communicatie.
Bekijk uw profiel.


Pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill in het kort.
Bekijk uw pensioenregeling.


Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over uw pensioen.
Bekijk uw pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds Cargill.
Nieuws lezen.


Pensioenplanner

Plan uw pensioen met de pensioenplanner.
Ga naar de pensioenplanner.

Zoeken

Indexatie pensioenen

Met toeslagen passen we de pensioenen aan, aan de gestegen kosten van levensonderhoud. Dit noemen we indexatie.

Pensioenuitkeringen
De 'Consumentenprijsindex alle huishoudens' is de basis voor indexatie van ingegane pensioenuitkeringen. We willen 50% van de stijging van deze prijsindex compenseren.

Geen recht
We geven alleen toeslagen als het fonds voldoende geld heeft. Het bestuur van het pensioenfonds besluit dit. 

  • De toeslag is voorwaardelijk.
  • U heeft niet automatisch recht op toeslag. 
  • Het is ook voor de langere termijn niet zeker of (en in hoeverre) we toeslag geven.
  • We reserveren geen geld voor toekomstige toeslagen.