Typ een tekst om te zoeken.

 

Meest gezocht


Mijn profiel

U vindt hier uw persoonsgegevens en contactgegevens. Laat hier ook uw e-mailadres achter voor digitale communicatie.
Bekijk uw profiel.


Pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill in het kort.
Bekijk uw pensioenregeling.


Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over uw pensioen.
Bekijk uw pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds Cargill.
Nieuws lezen.


Pensioenplanner

Plan uw pensioen met de pensioenplanner.
Ga naar de pensioenplanner.

Zoeken

Indexatie

We passen bij Cargill ieder jaar op 1 januari de opgebouwde aanspraken op pensioen aan. Voor actieve deelnemers gebruiken we hiervoor de actievenmaatstaf. Het maximum is hierbij 2%.

Onder opgebouwde aanspraken vallen ook de eerder bij de werkgever opgebouwde aanspraken tot en met 31 december 2014. Op 1 januari 2015 is een nieuwe pensioenregeling gaan gelden. Daarom is er een tijdelijke maatregel die loopt van 2015 tot en met 2019. 

 • Tijdens de eerste 5 jaar verhogen we per 1 januari de opgebouwde aanspraken van actieve deelnemers.
 • Met een vaste toeslag van 2%.
 • De eerste twee jaar daarvan krijgt u een extra toeslag van 0,5%.
 • Dus per 1 januari 2015 en 1 januari 2016 is de toeslag 2,5%. Daarna drie jaar 2%.

Deze vaste toeslagen vervangen de toeslagen met de actievenmaatstaf als basis.

Centraal Beheer regeling

Nam u op 31 december 2014 deel in de bij Centraal Beheer verzekerde regeling? Dan geldt:

 • Door Centraal Beheer toegekende toeslagen trekken we af van de onvoorwaardelijk toegekende toeslagen van het fonds. 
 • Dit gebeurt binnen artikel 15.1, 24.3 en 25.14.
 • Artikel 25.14 geldt niet na het einde van het deelnemerschap.

Bonda-concern

Nam u op 31 december 2014 deel in het Bonda-concern Pensioenfonds? Dan geldt over de eind 2014 bestaande aanspraken het volgende voor toeslagen:  

 • Per 1 januari 2015 en 1 januari 2016 geven we een toeslag van telkens 0%. 
 • Artikel 15.1 geldt voor de jaren 2017, 2018 en 2019.
 • Artikel 25.14 geldt niet na het einde van het deelnemerschap.

Pensioenuitkeringen en premievrijerechten
De 'Consumentenprijsindex alle huishoudens' is de basis voor indexatie van:

 • Ingegane pensioenuitkeringen
 • Premievrije rechten van deelnemers die uit dienst zijn

We willen hierbij 50% van de stijging van prijzen compenseren. De toeslagen zijn er om de pensioenen aan te passen aan de gestegen kosten van levensonderhoud.

Geen recht
De toeslagen voor gepensioneerden en gewezen deelnemers zijn voorwaardelijk. Het is voor de langere termijn niet zeker of (en in welke mate) we toeslagen geven.

 • U heeft niet automatisch recht op toeslag.
 • We reserveren geen geld voor toekomstige toeslagen.
 • We geven toeslagen alleen als het fonds voldoende geld heeft.
 • Het bestuur van het pensioenfonds besluit dit.