Typ een tekst om te zoeken.

 

Meest gezocht


Mijn profiel

U vindt hier uw persoonsgegevens en contactgegevens. Laat hier ook uw e-mailadres achter voor digitale communicatie.
Bekijk uw profiel.


Pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill in het kort.
Bekijk uw pensioenregeling.


Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over uw pensioen.
Bekijk uw pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds Cargill.
Nieuws lezen.


Pensioenplanner

Plan uw pensioen met de pensioenplanner.
Ga naar de pensioenplanner.

Zoeken

Hoe bouwt u pensioen op?

Er zijn drie manieren om pensioen op te bouwen.

A. AOW
De AOW is het pensioen dat u krijgt van de overheid. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is hiervoor automatisch verzekerd. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest. Heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen. De AOW-leeftijd is niet voor iedereen gelijk. De bedragen worden ieder jaar aangepast. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.

B. Pensioen dat u via uw werk opbouwt
De hoogte van uw pensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Uw UPO krijgt u eens per jaar toegestuurd en staat dan ook op uw persoonlijke pagina ‘Mijn Pensioen’. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd, dus ook bij eventuele vorige pensioenfondsen of -verzekeraars.

U krijgt elk jaar een nieuw overzicht zolang u pensioen opbouwt. Zo ziet u meteen hoeveel ouderdoms- en nabestaandenpensioen u heeft opgebouwd én wat u krijgt als u doorwerkt tot uw pensioenleeftijd.

C. Pensioen dat u zelf regelt
U kunt ook zelf sparen voor extra pensioen. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.