Wat is pensioen?

De bouwstenen van uw pensioen

Pensioen is een ruim begrip. Meestal bedoelen we met pensioen het inkomen dat u ontvangt vanaf het moment dat u stopte met werken. U ontvangt pensioen:

  1. van de overheid
  2. via uw werkgever
  3. eigen pensioenvoorziening

Wanneer we spreken over (uw) pensioen, is het belangrijk om te weten over welk deel van het pensioen het gaat. Deze website gaat over het aanvullend pensioen dat u via uw werkgever Cargill B.V. hebt opgebouwd. Hieronder schetsen we het plaatje van het Nederlandse pensioensysteem.

1. Overheid

Vanaf het moment dat u stopte met werken, ontving u in principe geen salaris meer. Nu is het in Nederland in de wet geregeld dat mensen meestal een uitkering krijgen:

  • als ze met pensioen gaan,
  • als ze arbeidsongeschikt raken, of
  • als hun partner overlijdt.

Deze wettelijke uitkeringen zijn onder meer:

  • AOW Afkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. (Algemene Ouderdoms Wet) ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd.
  • ANW Uitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden. (Algemene Nabestaanden Wet) kan uw partner krijgen na uw overlijden.
  • WIA Afkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) ontvangt u als u arbeidsongeschikt raakt.

Voor deze drie uitkeringen gelden voorwaarden. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor één van deze uitkeringen? Lees dan de informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank of UWV.

2. Werkgeverspensioen

Uw werkgever hield maandelijks geld in op uw salaris voor uw aanvullende pensioen. Dit was uw eigen bijdrage in de pensioenpremie. Uw werkgever betaalde ook premie voor de opbouw van uw pensioen. Nu u met pensioen bent, ontvangt u van het pensioenfonds en/of van een pensioenverzekeraar een aanvullend pensioen.

3. Eigen pensioenvoorziening

Misschien hebt u, toen u nog werkte, zelf extra pensioen geregeld. Misschien hebt u bijgespaard, belegd of een aanvullende verzekering afgesloten. Koopsompolissen en lijfrentes zijn hier voorbeelden van. Wanneer u dit hebt gedaan, krijgt u extra inkomen van uw bank of verzekeraar.