Typ een tekst om te zoeken.

 

Meest gezocht


Mijn profiel

U vindt hier uw persoonsgegevens en contactgegevens. Laat hier ook uw e-mailadres achter voor digitale communicatie.
Bekijk uw profiel.


Pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill in het kort.
Bekijk uw pensioenregeling.


Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over uw pensioen.
Bekijk uw pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds Cargill.
Nieuws lezen.


Pensioenplanner

Plan uw pensioen met de pensioenplanner.
Ga naar de pensioenplanner.

Zoeken

Franchise

Bij de opbouw van pensioen draait alles om de termen franchise en pensioengrondslag. De franchise is een vast deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt via uw werkgever.

U komt vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd in aanmerking voor een AOW-uitkering van de overheid. Dit is een soort 'basispensioen'.

Pensioengrondslag
Daarnaast bouwt u elk jaar dat u werkt pensioen als een percentage van de pensioengrondslag op. De pensioengrondslag is het pensioengevend jaarsalaris min de franchise. Het pensioengevend salaris is twaalf maal het bruto maandsalaris. Daar telt u de vaste toeslagen, de vakantietoeslag en een eventuele 13e maand bij op. Het kent een maximum van € 110.111 (in 2020). Boven dit bedrag bouwt u geen pensioen op bij Pensioenfonds Cargill. 

De franchise voor 2020 staat vast op € 14.167.