Typ een tekst om te zoeken.

 

Meest gezocht


Mijn profiel

U vindt hier uw persoonsgegevens en contactgegevens. Laat hier ook uw e-mailadres achter voor digitale communicatie.
Bekijk uw profiel.


Pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill in het kort.
Bekijk uw pensioenregeling.


Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over uw pensioen.
Bekijk uw pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds Cargill.
Nieuws lezen.


Pensioenplanner

Plan uw pensioen met de pensioenplanner.
Ga naar de pensioenplanner.

Zoeken

Financiële positie en dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een belangrijke meter voor de financiële positie van Pensioenfonds Cargill. De dekkingsgraad van een pensioenfonds is de verhouding tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen (de uit te betalen pensioenen). De dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds genoeg geld heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Is de dekkingsgraad bijvoorbeeld 105 procent? Tegenover elke € 100,- die we in de toekomst moeten uitbetalen aan pensioen staat dan nu € 105,- aan beleggingen.

Actuele dekkingsgraad

De dekkingsgraad van Pensioenfonds Cargill is eind oktober 2020 uitgekomen op 95,2% en is daarmee met 0,5% gedaald ten opzichte van de dekkingsgraad van eind september 2020.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele maandelijkse dekkingsgraden. Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad gebruiken als graadmeter voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds. In oktober 2020 is de beleidsdekkingsgraad uitgekomen op 94,0% (was ook 94,0%).

Wat bepaalt en beïnvloedt de stand van de dekkingsgraad?

De waarde van het bezit van het fonds hangt samen met de ontwikkeling op de financiële markten. Denk daarbij aan aandelenkoersen en de rente. De waarde van de verplichtingen wordt ook bepaald door de stand van de rente. Stijgt de rente? Dan daalt de waarde van de verplichtingen van het fonds. De rente heeft dus een grote invloed op de dekkingsgraad. Maar, de dekkingsgraad wordt beïnvloed door verschillende zaken. Bijvoorbeeld het beleggingsbeleid,  indexatie- en kortingsbeleid en premie en de levensverwachting. We lichten het in een artikel over de dekkingsgraad toe.

Toeslag en korten

De beleidsdekkingsgraad beïnvloedt verschillende zaken, zoals het geven van een toeslag (of indexatie). Net als het korten van de pensioenen. Dit heeft te maken met de hoogte van de (beleids)dekkingsgraad. Hieronder laten aan de hand van een thermometer zien hoe dat werkt.

Let op! Voor actieve deelnemers aan de Pensioenregeling van Cargill is de toeslag niet afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad, maar geldt een vaste met een maximum van 2%.

Lees meer over toeslag

Toeslag gemist?

Onder bepaalde omstandigheden kunnen inhaaltoeslagen worden toegekend. Inhaaltoeslagen zijn toeslagen die worden toegezegd, voor zover in het verleden niet voor 100% is geïndexeerd. Om inhaaltoeslagen te kunnen toekennen is een hoge dekkingsgraad vereist. Inhaaltoeslagen zijn daarom op korte termijn niet te verwachten.

Ontwikkeling van de dekkingsgraad

In grafiek hieronder ziet u hoe de dekkingsgraad van Pensioenfonds Cargill zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld. De thermometer geeft de stand van de actuele beleidsdekkingsgraad weer.

 

Boven 116,4%
We kunnen uw pensioen volledig verhogen. Toekenning van gemiste kortingen en verhogingen van voorgaande jaren kan misschien ook.
110% - 116,4%
We kunnen uw pensioen gedeeltelijk verhogen.
104,4% - 110%
We mogen uw pensioen niet verhogen.
100% - 104,4%
We kunnen uw pensioen niet verhogen. Er is een kans dat we uw pensioen moeten gaan verlagen.
Onder 100%
We kunnen uw pensioen zeker niet verhogen. Er is een grote kans dat we uw pensioen in de toekomst moeten verlagen.
94.0%