De toekomst van uw AOW en pensioen

Op weg naar een nieuw pensioenstelsel

Op 1 juli 2023 ging de Wet toekomst pensioenen in. Dit betekent een vernieuwd pensioenstelsel in Nederland. Pensioenfondsen moeten voor 1 januari 2028 een pensioenregeling binnen het vernieuwde pensioenstelsel hebben.

Op deze pagina leest u wat er met uw pensioen bij ons fonds gaat gebeuren. Want er gaan naar alle waarschijnlijkheid dingen veranderen, voor iedereen. Daarom noemen we dit uw nieuwe oude dag. Nieuw? Zeker. Maar er blijft ook veel hetzelfde.

​Wilt u weten wat er de komende tijd gaat gebeuren? Bekijk dan de tijdlijn

Waarom komt er een nieuw pensioenstelsel?

Ook al is ons pensioen in Nederland goed geregeld, er moesten een aantal problemen worden opgelost.

 • Pensioenen kunnen nu bijna niet meestijgen met de prijzen, ook niet als het economisch goed gaat.
 • Bij veel pensioenregelingen betalen jongeren nu te veel voor het pensioen dat ze later krijgen; ouderen betalen te weinig. Dat is geen probleem als zij hun hele leven bij één of meer fondsen pensioen opbouwen. Maar het is wel een probleem als ze op latere leeftijd voor zichzelf beginnen en weggaan bij het pensioenfonds.

Wat verandert er aan de AOW?

AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. De AOW-leeftijd stijgt naar 67 jaar in 2024 en daarna verder, maar door de nieuwe regels minder hard dan eerst gedacht.
Lees er hier meer over. 

Wat verandert er niet in het nieuwe pensioenstelsel?

 • U blijft als werknemer bij ons fonds pensioen opbouwen. Gaat u uit dienst en bij een andere werkgever werken, dan gaat u bij een andere pensioenuitvoerder verder met pensioen opbouwen.
 • Het pensioen blijft een aanvulling op de AOW.
 • U krijgt pensioen zolang u leeft.
 • Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, blijft u voor het arbeidsongeschikte deel pensioen opbouwen. U betaalt dan minder pensioenpremie, alleen voor het deel dat u werkt.
 • Uw nabestaanden (partner en kinderen) krijgen een pensioen als u overlijdt en bij ons fonds pensioen opbouwt of ontvangt.
 • Pensioenregelingen bieden ook financiële bescherming aan de nabestaanden van werknemers bij overlijden. De manier waarop dit gebeurt, verandert wel.
 • Doordat veel werknemers meedoen, zijn de kosten van pensioenen relatief laag.
 • Pensioenregelingen bieden ook financiële bescherming aan de nabestaanden van werknemers bij overlijden. De manier waarop dit gebeurt, verandert wel.
 • De belasting stimuleert het opbouwen van pensioen.

Meer weten? Bekijk dit filmpje.

Wat is er nieuw in het nieuwe pensioenstelsel?

 • U krijgt een nieuwe pensioenregeling. U gaat op een andere manier pensioen opbouwen. Of eigenlijk: pensioenkapitaal opbouwen. De premie die u en uw werkgever voor uw pensioen betalen gaat dan voortaan in uw persoonlijke pensioenvermogen. Het pensioen dat u al hebt opgebouwd gaat mogelijk ook in die pot. Dat is het begin van uw pensioenkapitaal. Het geld van uw persoonlijke pensioenvermogen wordt belegd.
 • U ziet straks beter hoeveel u en uw werkgever in uw pensioenvermogen stoppen. Maar ook hoe uw kapitaal groeit.
 • U krijgt persoonlijk pensioenvermogen. 
 • Uw pensioen beweegt mee met de economie. Ook als u al met pensioen bent. Dat gebeurt in uw huidige pensioenregeling ook al. Want ook nu belegt ons fonds met uw pensioenpremies en kunnen positieve of negatieve beleggingsresultaten leiden tot verhoging of verlaging van uw pensioen. Maar de invloed van de economie is straks sneller merkbaar. U weet straks precies hoe het met uw eigen pensioenvermogen gaat. In goede economische tijden zal uw pensioenvermogen (sneller) stijgen. Het kan tijdelijk ook economisch minder gaan. Dan stijgt uw pensioenvermogen minder snel. Als het heel slecht gaat, kan uw pensioenvermogen zelfs (tijdelijk) minder waard worden. Maar het blijft uw eigen pensioenvermogen. Uw pensioen wordt dus persoonlijker.
 • Uw pensioenuitkering is hierdoor niet meer elk jaar even hoog. In goede economische tijden zal uw pensioen hoger zijn dan in mindere tijden. Het doel van ons fonds is die schommelingen in hoogte zo klein mogelijk te houden.
 • Uw pensioen beweegt mee met de economie. Ook als u al met pensioen bent. Door het vormen van buffers kunnen al te grote schommelingen worden voorkomen. 
 • Het nabestaanden pensioen is voor iedereen gelijk. Als u overlijdt dan is er pensioen voor uw partner en kind(eren) als:

  o            u in dienst bent bij de werkgever waar u pensioen opbouwt; of
  o            de eerste 3 maanden dat u werkloos bent of tijdens de WW-periode
  o            u met pensioen ben

Wat verandert er aan het pensioen bij Pensioenfonds Cargill?

Er komt een nieuwe oude dag. Wat dat precies betekent voor uw pensioen bij Pensioenfonds Cargill is op dit moment nog niet duidelijk. Op 1 juli 2023 ging de Wet toekomst pensioenen in. Dit betekent een vernieuwd pensioenstelsel in Nederland.

Pensioenfondsen moeten voor 1 januari 2028 een pensioenregeling binnen het nieuwe pensioenstelsel hebben. Daar bereiden wij ons nu al zo goed mogelijk op voor. Onze externe adviseurs helpen ons daarbij.

Ook hebben we regelmatig overleg met sociale partners (de werkgever, de vakbonden en de Centrale Ondernemingsraad). Dat is belangrijk, want onze sociale partners besluiten uiteindelijk over de opzet van de toekomstige pensioenregeling van Cargill B.V. Pensioenfonds Cargill gaat met de sociale partners in overleg over de inhoud en de uitvoerbaarheid van de regeling.

Vóórdat we kunnen overstappen moeten er nog veel belangrijke keuzes worden gemaakt. Daar zijn verschillende partijen bij betrokken: het bestuur, onze sociale partners, de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan. Het voorbereiden op het nieuwe pensioenstelsel gaat in goed overleg tussen deze partijen. Zo zetten we ons samen in om tot een goede pensioenregeling te komen. Uw nieuwe oude dag!

We houden u op deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen.

Leer hier meer over de belangrijkste veranderingen die er aan komen.

Tijdlijn

Onderstaande tijdlijn geeft een overzicht van de belangrijkste momenten.
Klik op het jaartal om te zien wat het voor u betekent.