De toekomst van uw AOW en pensioen

Op weg naar een nieuw pensioenstelsel

​Er komen nieuwe regels voor uw pensioen. Niet alleen bij ons fonds, maar in heel Nederland. In 2019 werd het pensioenakkoord gesloten, de basis voor het nieuwe pensioenstelsel. Het pensioenakkoord is in 2020 verder uitgewerkt in een wetsvoorstel. Na ruim drie jaar is op 22 december 2022 het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen in de Tweede Kamer aangenomen. In mei 2023 nam ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan. De nieuwe pensioenwet gaat per 1 juli 2023 in.

Op deze pagina leest u wat er met uw pensioen bij ons fonds gaat gebeuren. Want er gaan naar alle waarschijnlijkheid dingen veranderen, voor iedereen. Daarom noemen we dit uw nieuwe oude dag. Nieuw? Zeker. Maar er blijft ook veel hetzelfde.

​Wilt u weten wat er de komende tijd gaat gebeuren? Bekijk dan de tijdlijn

Waarom komt er een nieuw pensioenstelsel?

Ook al is ons pensioen in Nederland goed geregeld, er moesten een aantal problemen worden opgelost.

 • Pensioenen kunnen nu bijna niet meestijgen met de prijzen, ook niet als het economisch goed gaat.
 • Bij veel pensioenregelingen betalen jongeren nu te veel voor het pensioen dat ze later krijgen; ouderen betalen te weinig. Dat is geen probleem als zij hun hele leven bij één of meer fondsen pensioen opbouwen. Maar het is wel een probleem als ze op latere leeftijd voor zichzelf beginnen en weggaan bij het pensioenfonds.

Wat verandert er aan de AOW?

AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. De AOW-leeftijd stijgt naar 67 jaar in 2024 en daarna verder, maar door de nieuwe regels minder hard dan eerst gedacht.
Lees er hier meer over. 

Wat verandert er niet in het nieuwe pensioenstelsel?

 • U blijft als werknemer bij ons fonds pensioen opbouwen. Gaat u uit dienst en bij een andere werkgever werken, dan gaat u bij een andere pensioenuitvoerder verder met pensioen opbouwen.
 • Het pensioen blijft een aanvulling op de AOW.
 • U krijgt pensioen zolang u leeft.
 • Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, blijft u voor het arbeidsongeschikte deel pensioen opbouwen. U betaalt dan minder pensioenpremie, alleen voor het deel dat u werkt.
 • Uw nabestaanden (partner en kinderen) krijgen een pensioen als u overlijdt en bij ons fonds pensioen opbouwt of ontvangt.

Meer weten? Bekijk dit filmpje.

Wat is er nieuw in het nieuwe pensioenstelsel?

 • U krijgt een nieuwe pensioenregeling. U gaat op een andere manier pensioen opbouwen. Of eigenlijk: pensioenkapitaal opbouwen. De premie die u en uw werkgever voor uw pensioen betalen gaat dan voortaan in uw persoonlijke pensioenpot. Het pensioen dat u al hebt opgebouwd gaat mogelijk ook in die pot. Dat is het begin van uw pensioenkapitaal. Het geld in uw persoonlijke pensioenpot wordt belegd.
 • U ziet straks beter hoeveel u en uw werkgever in uw pensioenpot stoppen. Maar ook hoe uw kapitaal groeit.
 • Uit uw persoonlijke pensioenpot wordt na uw pensioendatum uw pensioenuitkering betaald.
 • Uw pensioen gaat meer meebewegen met de economie. Dat gebeurt in uw huidige pensioenregeling ook al. Want ook nu belegt ons fonds met uw pensioenpremies en kunnen positieve of negatieve beleggingsresultaten leiden tot verhoging of verlaging van uw pensioen. Maar de invloed van de economie is straks sneller merkbaar. U weet straks precies hoe het met uw eigen pensioenpot gaat. In goede economische tijden zal uw pensioenpot (sneller) stijgen. Het kan tijdelijk ook economisch minder gaan. Dan stijgt uw pensioenpot minder snel. Als het heel slecht gaat, kan uw pensioenpot zelfs (tijdelijk) minder waard worden. Maar het blijft uw eigen pensioenpot. Uw pensioen wordt dus persoonlijker.
 • Uw pensioenuitkering is hierdoor niet meer elk jaar even hoog. In goede economische tijden zal uw pensioen hoger zijn dan in mindere tijden. Het doel van ons fonds is die schommelingen in hoogte zo klein mogelijk te houden.

Wat verandert er aan het pensioen bij Pensioenfonds Cargill?

Er komt een nieuwe oude dag. Wat dat precies betekent voor uw pensioen van Pensioenfonds Cargill is op dit moment nog niet duidelijk. Er is een wetsvoorstel voorbereid (‘Wet toekomst pensioenen’). Dit wetsvoorstel is op 22 december aangenomen in de Tweede Kamer. Op 30 mei 2023 nam ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan. De nieuwe pensioenwet gaat per 1 juli 2023 in.

Pensioenfondsen hebben vervolgens tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd om te voldoen aan de wettelijke eisen die op grond van het definitieve pensioenakkoord zullen gelden. Daar bereiden wij ons nu al zo goed mogelijk op voor. Onze externe adviseurs helpen ons daarbij.

Ook hebben we regelmatig overleg met sociale partners (de werkgever, de vakbonden en de Centrale Ondernemingsraad). Dat is belangrijk, want onze sociale partners besluiten uiteindelijk over de opzet van de toekomstige pensioenregeling van Cargill B.V. Pensioenfonds Cargill gaat met de sociale partners in overleg over de inhoud en de uitvoerbaarheid van de regeling.

Vóórdat we kunnen overstappen moeten er nog veel belangrijke keuzes worden gemaakt. Daar zijn verschillende partijen bij betrokken: het bestuur, onze sociale partners, de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan. Het voorbereiden op het nieuwe pensioenstelsel gaat in goed overleg tussen deze partijen. Zo zetten we ons samen in om tot een goede pensioenregeling te komen. Uw nieuwe oude dag!

We houden u op deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen.
Leer hier meer over de belangrijkste veranderingen die er aan komen.

Tijdlijn

Onderstaande tijdlijn geeft een overzicht van de belangrijkste momenten.
Klik op het jaartal om te zien wat het voor u betekent.