De toekomst van uw AOW en pensioen

Op weg naar een nieuw pensioenstelsel

In de zomer van 2019 waren het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties het erover eens: er komt een nieuw pensioenstelsel. Een nieuwe oude dag voor iedereen.

Waarom komt er een nieuw pensioenstelsel?

Ook al is ons pensioen in Nederland goed geregeld, er moesten een aantal problemen worden opgelost.

  • Pensioenen kunnen nu bijna niet meestijgen met de prijzen, ook niet als het economisch goed gaat.
  • Bij veel pensioenregelingen betalen jongeren nu te veel voor het pensioen dat ze later krijgen; ouderen betalen te weinig. Dat is geen probleem als zij hun hele leven bij één of meer fondsen pensioen opbouwen. Maar het is wel een probleem als ze op latere leeftijd voor zichzelf beginnen en weggaan bij het pensioenfonds.

Wat verandert er aan de AOW?

AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. De AOW-leeftijd stijgt naar 67 jaar in 2024 en daarna verder, maar door de nieuwe regels minder hard dan eerst gedacht. Lees er hier meer over. 

Wat verandert er aan het pensioen bij Pensioenfonds Cargill?

Er komt een nieuwe oude dag. Wat dat precies betekent voor uw pensioen van Pensioenfonds Cargill is op dit moment nog niet duidelijk. Er is een wetsvoorstel voorbereid. Dat is op 30 maart 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. De Tweede en Eerste Kamer moeten het wetsvoorstel nog goedkeuren. Daarna wordt de wet veranderd. De streefdatum voor ingang van de nieuwe wet is 1 juli 2023. Pensioenfondsen hebben vervolgens tot uiterlijk 1 januari 2027 de tijd om te voldoen aan de wettelijke eisen die op grond van het definitieve pensioenakkoord zullen gelden.

De sociale partners (de werkgever, de vakbonden en de Centrale Ondernemingsraad) besluiten uiteindelijk over de opzet van de toekomstige pensioenregeling van Cargill B.V. Uiteraard gaat Pensioenfonds Cargill in overleg met de sociale partners over de inhoud en de uitvoerbaarheid van de regeling. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Leer hier meer over de belangrijkste veranderingen die er aan komen.

Wat verandert er niet?

  • Werknemers bouwen via hun werkgever vaak verplicht pensioen op. Zo leggen veel mensen in Nederland samen met hun werkgever geld opzij voor hun pensioen. Het fonds beheert het geld en keert het later elke maand uit.
  • Het pensioen blijft een aanvulling op de AOW.
  • Pensioengerechtigden krijgen hun pensioen zolang zij leven.
  • Doordat veel werknemers meedoen, zijn de kosten van pensioenen relatief laag.
  • De belasting stimuleert het opbouwen van pensioen.
  • Werknemers die door arbeidsongeschiktheid (deels) niet meer kunnen werken, blijven pensioen opbouwen.
  • Pensioenregelingen bieden ook financiële bescherming aan de nabestaanden van werknemers.

Tijdlijn

Onderstaande tijdlijn geeft een overzicht van de belangrijkste momenten.