Typ een tekst om te zoeken.

 

Meest gezocht


Mijn profiel

U vindt hier uw persoonsgegevens en contactgegevens. Laat hier ook uw e-mailadres achter voor digitale communicatie.
Bekijk uw profiel.


Pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill in het kort.
Bekijk uw pensioenregeling.


Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over uw pensioen.
Bekijk uw pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds Cargill.
Nieuws lezen.


Pensioenplanner

Plan uw pensioen met de pensioenplanner.
Ga naar de pensioenplanner.

Zoeken

Arbeidsongeschikt

Binnen het reglement van Pensioenfonds Cargill is geen arbeidsongeschiktheidspensioen.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u dus geen geld uit het pensioenfonds. Uw werkgever heeft hiervoor een aparte voorziening. 

Raakt u tijdens uw werk bij Cargill arbeidsongeschikt volgens de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)?

Dan bent u verzekerd voor doorbetaling van de premie voor de opbouw van ouderdoms- en nabestaandenpensioen.

Premievrije opbouw

De opbouw van uw pensioen loopt dus door, zonder dat u daarvoor premie hoeft te betalen. De premievrije opbouw van pensioen vindt plaats naar rato van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. 

Neemt het percentage van uw arbeidsongeschiktheid na het einde van uw baan toe? Dan leidt dat niet tot een verhoging van de opbouw van het premievrije pensioen.