Typ een tekst om te zoeken.

 

Meest gezocht


Mijn profiel

U vindt hier uw persoonsgegevens en contactgegevens. Laat hier ook uw e-mailadres achter voor digitale communicatie.
Bekijk uw profiel.


Pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill in het kort.
Bekijk uw pensioenregeling.


Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over uw pensioen.
Bekijk uw pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds Cargill.
Nieuws lezen.


Pensioenplanner

Plan uw pensioen met de pensioenplanner.
Ga naar de pensioenplanner.

Zoeken

Arbeidsongeschikt

Pensioenfonds Cargill voorziet niet in een arbeidsongeschiktheidspensioen. Wordt u arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u dus geen geld uit het pensioenfonds. Uw werkgever heeft hiervoor een aparte regeling getroffen. 

Raakt u tijdens uw werk bij Cargill arbeidsongeschikt volgens de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)? 

Het pensioenfonds zorgt voor doorbetaling van de pensioenpremie voor de opbouw van ouderdoms- en nabestaandenpensioen. De opbouw van nieuw pensioen loopt dus door. Zonder dat u daarvoor premie hoeft te betalen. De premievrije opbouw van pensioen vindt plaats naar rato (in de juiste verdeling) van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. 

Mocht het percentage van uw arbeidsongeschikt zijn, toenemen na het einde van de dienstbetrekking ? Dan leidt dat niet tot een verhoging van de opbouw van het premievrije pensioen.