Type een tekst om te zoeken.
Zoeken

AOW calculator

Wat is uw AOW-leeftijd?

Vul uw geboortedatum in om te zien wat uw AOW-leeftijd is.

De opgegeven datum wordt niet herkend.


Let op: nieuwe prognoses geven aan dat de levensverwachting minder snel stijgt dan verwacht. Daarom gaat de AOW-leeftijd voor het kalenderjaar 2023 niet omhoog en blijft deze 67 jaar en drie maanden. Met deze aanpassing is bij de berekening nog geen rekening gehouden.