Typ een tekst om te zoeken.

 

Meest gezocht


Mijn profiel

U vindt hier uw persoonsgegevens en contactgegevens. Laat hier ook uw e-mailadres achter voor digitale communicatie.
Bekijk uw profiel.


Pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill in het kort.
Bekijk uw pensioenregeling.


Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over uw pensioen.
Bekijk uw pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds Cargill.
Nieuws lezen.


Pensioenplanner

Plan uw pensioen met de pensioenplanner.
Ga naar de pensioenplanner.

Zoeken

Als u uit elkaar gaat

Het einde van een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgen wij automatisch door via de Basisregistratie Personen van de gemeente.

Werkt u bij Cargill maar woont u in het buitenland? Geef dan wel aan ons door dat uw relatie is beëindigd.

Ouderdomspensioen verevenen
Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd. Wij kunnen dat voor u uitrekenen en verdelen. Dit heet ‘verevening’. U mag met uw ex-partner afspraken maken over een andere verdeling. Deze afspraken moet u laten vastleggen in een echtscheidingsconvenant.

Als het pensioen verdeeld moet worden, dan moet u of uw ex-partner dat binnen 2 jaar met dit formulier aan ons doorgeven. Als uw pensioen ingaat, krijgt uw ex-partner zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van ons.

Conversie pensioenen
Uw ex-partner kan er voor kiezen om het te verevenen ouderdomspensioen en de aanspraak op bijzonder partnerpensioen om te zetten in een eigen aanspraak ouderdomspensioen. Als deelnemer in het fonds moet u hiermee wel instemmen. Dit heet conversie. Als conversie wordt toegepast is dat definitief. Mocht uw ex-partner eerder overlijden dan u zelf, dan heeft u geen recht meer op de geconverteerde aanspraken.

Einde samenwonen
Woonde u ongehuwd samen en bent u uit elkaar? Dan kunt u wel afspreken dat de regeling voor de verdeling van ouderdomspensioen en het partnerpensioen zoals die voor gehuwden geldt, ook in dit geval wordt toegepast. Neem in dat geval contact op met Pensioenfonds Cargill.

Partnerpensioen
Het partnerpensioen dat u tot dan toe heeft opgebouwd, gaat als ‘bijzonder’ partnerpensioen naar uw ex-partner, ook als u ongehuwd samenwoonde.

Als uw ex-partner afstand wil doen van dit bijzonder partnerpensioen, moet hij of zij dit schriftelijk aan ons laten weten. Het wordt dan weer omgezet naar partnerpensioen en komt toe aan een eventuele nieuwe partner.